CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE SYNOLIS VA

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE SYNOLIS VA

 1. CZY ISTNIEJĄ BADANIA DOTYCZACE REDUKCJI BÓLU (3 MIESIĄCE LUB WIĘCEJ) PO ZASTOSOWANIU SYNOLIS VA?

Tak, mamy badanie na grupie 1147 pacjentów dotkniętych chorobą zwyrodnieniową stawów. Do oceny natężenia bólu użyto skali Likert’a, a średnia zmiana natężenia bólu z powodu choroby zwyrodnieniowej stawów wynosiła 56,5% od wartości wyjściowej, po 6 miesiącach od rozpoczęcia badania (1).

 

 1. INNE KWASY HIALURONOWE ZAWIERAJĄ MANNITOL. DLACZEGO AKURAT SORBITOL WCHODZI W SKŁAD SYNOLIS VA?

Priorytetem w rozwoju Synolis VA było aby kwas hialuronowy (NaHA) był chroniony przed przedwczesną degradacją z powodu utleniania przez wolne rodniki. Właściwości przeciwutleniające sorbitolu wynikają z liczby grup hydroksylowych w cząsteczce, a także jej przestrzennej budowy. Sorbitol jest znany jako dobry przeciwutleniacz w rodzinie polioli i jest znacznie silniejszym przeciwutleniaczem niż glicerol czy mannitol. Poza tym, sorbitol jest endogenną cząsteczką (nie mannitol)  syntetyzowaną w różnych częściach ciała (oczy, wątroba, nerki i układ nerwowy komórki), co oznacza, że organizm rozpoznaje go jako swój własny i może łatwo przetworzyć i wyeliminować.

 

 1. CZY NIE JEST TAK, ŻE TO SORBITOL ZAPEWNIA OCHRONĘ? DLACZEGO NIE MOŻNA ZASTOZOWAĆ TYLKO SAMEGO SORBITOLU?

Sorbitol jest cząsteczką małej wielkości i bardzo rozpuszczalną. Podany w iniekcji samoistnie najprawdopodobniej zostanie wyeliminowany przez organizm bardzo szybko. Natomiast jeśli kwas hialuronowy wstrzykuje się samoistnie, to jest on narażony na działanie wolnych rodników, które degradują go. Macierz wiązań utworzona między sorbitolem i kwasem hialuronowym ma pomóc kwasowi dłużej być w stawie i zapewnić jego pełną efektywność. Sorbitol jest w Synolis VA by chronić kwas hialuronowy w czasie jego półtrwania w stawie, po wstrzyknięciu, przed przedwczesną degradacją spowodowaną przez wolne rodniki.

 

 1. CZY SORBITOL WPŁYWA NA CUKRZYCĘ?

Pacjenci z cukrzycą są bezpieczni stosując Synolis VA. Sorbitol jest metabolizowany w wątrobie, głównie jako fruktoza, węglowodan, który jest wysoce tolerowany przez osoby z cukrzycą. 2ml Synolis VA zawiera 80 mg sorbitolu, co jest znikomą ilością, wpływającą na poziom cukru we krwi. Nie odnotowano żadnych skutków ubocznych u osób chorujących na cukrzycę.

 

 1. CZY MASA CZĄSTECZKOWA JEST ISTOTNA, ABY ZAPEWNIĆ LEPSZE KORZYŚCI PACJENTOM?

Ten temat jest dość kontrowersyjny i w rezultacie tego towarzystwa medyczne nie dają żadnych zaleceń w tym względzie. Przeprowadzono szereg badań in vitro, których wyniki były niejednoznaczne, ponieważ wykazały, że zarówno te kwasy o wysokiej i niskiej masie cząsteczkowej mogą przynosić korzyści dla chondrocytów lub macierzy zewnątrzkomórkowej. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo nam o jakichkolwiek badaniach in vivo, które zostałyby przeprowadzone w celu oceny tego zagadnienia. Metaanaliza kwasów hialuronowych vs Hylan G-F20, nie wykazała korzyści z wyżej masy cząsteczkowej kwasu hialuronowego, i wskazała jedynie więcej obaw dotyczących bezpieczeństwa stosowania Hylanu (2). Koncentracja kwasu hialuronowego jest uważana za ważniejszą niż jego masa cząsteczkowa z punktu widzenia zapewnienia lepkości płynu maziowego (3).

 

 1. JAK WYJAŚNIĆ SZYBKĄ ULGĘ W BÓLU, KTÓRA JEST SPECYFICZNA DLA SYNOLIS VA, A KTÓREJ NIE WIDZIAŁEM/AM W INNYCH VISCOSUPLEMENTACH?

Mechanizm, który wspiera szybkie uśmierzające ból Synolis VA nie jest jeszcze w pełni zrozumiały. Może to być kombinacja następujących działań:

 • natychmiastowe, ponowne przywrócenie fizjologicznej pH-osmolalności dzięki zbuforowanej formule Synolis VA
 • dobre smarowanie dzięki reologii Synolis VA (podobnej do fizyczno-chemicznej charakterystyki zdrowego, ludzkiego płynu maziowego), która redukuje powstawanie cząsteczek zapalnych, co z kolei wpływa na warstwę podchrzęstną kości
 • efekt bariery kwasu hialuronowego obejmujący receptory bólu, który daje efekt maskujący, zmniejszając ból
 1. CZY MOGĘ ZASTOSOWAĆ SYNOLIS VA I KORTYKOSTEROID W TYM SAMYM CZASIE?

Aptissen nie ma badań dotyczących jednoczesnego stosowania sterydów i Synolis VA. Niemniej jednak ważne jest, aby przypomnieć, że jeśli zamiarzamy jednocześnie zastosować kwas hialuronowy i steryd dla szybkiej ulgi w bólu, to nie jest to konieczne z Synolis VA. Synolis VA działa szybciej niż inne kwasy hialuronowe, bo już w pierwszym tygodniu od podania zastrzyku. Mieszanie sterydów lub środków znieczulających z kwasem hialuronowym jest dość powszechną praktyką, chociaż nie ma badań potwierdzających kompatybilność chemiczną wszystkich tych cząsteczek. Wiadomym jest, że środki znieczulające i sterydy mogą być szkodliwe dla chrząstki lub warstwy podchrzęstnej kości. Wykazano również, że mieszanie kwasu hialuronowego ze sterydami lub środkami znieczulającymi zmniejsza wiscoelastyczność i może również wpływać niszcząco na łańcuchy wiązań chemicznych kwasu hialuronowego.

 1. WSTRZYKNIĘCIE I TERAPIA ZWIĄZANEGO Z TYM BÓLU?

Wewnątrzstawowe zastrzyki SYNOLIS VA mogą powodować przemijające bóle, obrzęki i/lub wysięk, a pacjentowi zaleca się unikanie intensywnej aktywności fizycznej przez co najmniej 48 po wstrzyknięciu. Reakcje te zwykle ustępują w ciągu kilku dni. Jeśli objawy te utrzymują się przez ponad tydzień, lub jeśli wystąpią jakiekolwiek inne działania niepożądane, pacjent musi poinformować swojego lekarza. Do zmniejszenia bólu związanego z zastrzykiem, jeśli wystąpił, mogą przyczynić się okłady z lodu umieszczone na stawie przez około 1⁄2 godziny po podaniu zastrzyku.

 1. CZY ISTNEJĄ BADANIA POTWIERDZJĄCE SKUTECZNOŚĆ SYNOLIS VA?

Ponad 10 niezależnych badań obserwacyjnych na Synolis VA, z zarejestrowanymi w sumie 1 500 pacjentami, wykazały ten sam wpływ na ulgę w bólu, w tym 50% ulgi w bólu jest osiągnięte w ciągu maksymalnie tygodnia od pierwszej iniekcji (1,5).

Pacjenci zgłaszali szybką ulgę w bólu, bo już w ciągu 2 dni po pierwszym wstrzyknięciu, co jest porównywalne do efektu sterydowego w sposobie myślenia lekarzy.


 1. CZYM JEST MONITOROWANIE BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH?

System monitorowania bezpieczeństwa produktów jest zgodny z europejskimi przepisami dotyczącymi producentów wyrobów medycznych.

Wszelkie zdarzenia niepożądane muszą zostać zgłoszone na nasz adres mailowy: info@aptissen.com

Odpowiedź jest udzielana w mniej niż 24 godziny od otrzymania zgłoszenia.

Referencje

1. Heislel. Drug Res, 2013;63(9):445-449
2. Reichenbach S et al. Arthritis Rheum, 2007;57:1410-8
3. Aviad AD, Houpt JB. J Rheumatol 1994;21:297-301
4. Conrozier, T.ECCEO, 2011.
5. Bausani Osteoarthritis and Cartilage, 2016 (24);Supplement 1:S530